Rekisteriseloste

(sivua päivitetty viimeksi 14.01.2008)

1. Rekisterin nimi

webhill.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

WebHill Group Oy (Y-tunnus: 2154144-7), kotipaikka Järvenpää.

3. Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin vastuuhenkilö on Mika Hiltunen.

Sähköposti:
mika.hiltunen@webhill.fi

Puh. 045-125 80 82 (arkipäivisin klo. 18.00-21.00)

Postiosoite:
Mika Hiltunen
WebHill Group Oy
PL 20
00441 Järvenpää

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia rekisteriasioita hoitavien henkilöiden nimeämisestä sekä huolehtia, että asiakasrekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Hän vastaa myös rekisterin ylläpidosta ja antaa tarvittaessa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmän tarkoituksena on webhill.fi -verkkokaupan asiakassuhteen hoito.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa WebHill Group Oy:öön. Järjestelmään rekisteröidään vain asiakkuuden hoitamisen ja yhteydenpidon kannalta tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamista ja laskuttamista varten. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan aiemmista tilauksista ja niiden käsittelystä.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa ko. palvelua toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle.

9. Rekisterin käyttö

Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät asiakaspalvelutehtävissä olevat tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusta, maksujen tarkkailua ja perintää hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Rekisterien yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

11. Rekisterin suojaaminen

Järjestelmää käytetään internetissä SSH- ja SSL-suojattujen yhteyksien kautta. Palvelinlaitteet säilytetään operaattorin lukitussa ja videovalvotussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä vastuuhenkilöillä saattajan kanssa.

Työasemat, joilla järjestelmää käytetään, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi, jota säilytetään lukitussa paikassa.

12. Asiakasrekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Asiakastiedot säilyvät rekisterissä myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

13. Rekisteröidyn informointi

Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä webhill.fi -verkkokaupan www-sivuilla.

14. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

15. Tiedon korjaaminen

Rekisterin vastuuhenkilö päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus esitetään kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

16. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.